Ambitioner. Kreeta-Julia Heikkilä är en ung violinist som vet vad hon vill och kräver mycket av sig själv. På tisdag ger hon en konsert i Konstfabriken. Pressbild.

Med målmedvetenhet… som ledstjärna

Kreeta-Julia Heikkilä (f. 1986) med rötterna i Borgå ger i sin hemstad en av sina sällsynt förekommande konserter i Finland. Studierna i London blev ett avgörande steg i karriären. Men hon ger också högsta betyg åt musikundervisningen i grundskolan med Yrjö Länsirinne. Konserten i Konstfabriken tisdagen den 17 september blir enligt Heikkilä en intressant föreställning.

BORGÅ. Då ställer hon sig som violinsolist på Avantisalens scen tillsammans med Se ensemblen.
Om Borgåkonserten säger Heikkilä att Bartóks violinkonsert framförs mycket sällan hos oss.

– Och Prokofjevs Romeo och Julia lämnar ingen oberörd. Förhoppningsvis får möjligast många unga musikstuderande tillfälle att lyssna på konserten och uppleva vad allt musik och musikutövning kan erbjuda om man bara orkar göra ett målmedvetet arbete från unga år.

Konserten var ursprungligen tänkt som Kreeta-Julia Heikkiläs slutarbete vid Sibelius-Akademin, där hon fortfarande studerar. Sedan fick hon oväntat arbete i Köpenhamn senaste januari och flyttade fram sin slutkonsert till nästa vår.

– Men vi planerade just den här konserten så länge att vi beslöt oss för att uppföra den nu. Se Ensemblen är en orkester som dirigenten Santtu-Matias Rouvali och konsertens dirigent Erkki Lasonpalo – därav namnet Se – grundade. Båda är mina goda vänner och jag har själv medverkat i orkestern.

Kreeta-Julia Heikkilä blev musikmagister i London i fjol efter två års studier. En examen från Sibelius-Akademin är därför inte längre nödvändig varken ur arbetsaspekt eller annars.

– Men Sibelius-Akademin har stött mig alla de tio år jag studerat där. Av den orsaken ville jag genomföra studierna med hedern i behåll. Att spela som orkestersolist upprätthåller också min musikaliska spänst och ger motivation och exakthet i mitt eget övande.

Musikalisk familj

Kreeta-Julia Heikkilä studerade pianospel i Borgånejdens musikinstitut medan violinstudierna genomfördes i musikinstitutet i östra Helsingfors. Hennes bästa minne är när hon som åttaåring sjöng Martas roll i familjen Trapp i musikalen The Sound of Music.
Båda föräldrarna är musiker och violinister. Hennes far var violinkonstnär och lärare i violinspel vid Sibelius-Akademin medan modern var musiklärare i Linnankosken lukio och i musikinstitutet.

– I pubertet funderade jag självfallet om musikeryrket var mitt eller föräldrarnas val. Men när jag kom in vid Sibelius-Akademins ungdomsavdelning som 16-åring träffade jag på många likasinnade ungdomar. Att spela med dem gav gnistan att fortsätta. Tidigare ansåg jag musiken som en självklarhet i mitt liv, numera som en stor gåva och rikedom. Den har gett mig en fast grund att stå på nästan i allt jag företar mig.

London avgörande

Ett avgörande steg i karriären var när Kreeta-Julia Heikkilä började studera i London vid Royal College of Music. Hennes lärare Jan Repko var en logisk pedagog som förberedde sina studerande för tävlingar och provspelningar.

– Jag tävlade och utvecklades mycket under min Londontid och testade mina egna gränser genom att uppträda med krävande program och många konserter.
I London befinner man sig enligt Kreeta-Julia ljusår från Finland beträffande marknadsföring av klassisk musik. Ett av hennes viktigaste ämnen var just marknadsföring som inbegrep nyttig kunskap om musikerns rättigheter, om skivkontrakt, om att göra nätsidor och att organisera konserter.
– Att som uppträdande musiker skaffa sig musikbetyg hjälper inte i och för sig om man inte kan spela mer än bra. Mina betyg kanske uppskattas i alla fall om jag någon gång börjar undervisa i violinspel på universitet.

Tung start

En musikkonstnärs liv är som bekant inte lätt. För Kreeta-Julias del var barn- och ungdomsåren svårast.

– Jag övade tre timmar om dagen, jag skötte min skolgång med goda betyg, och reste tre gånger i veckan till Helsingfors på violin- och pianolektioner, teoritimmar, orkesterövningar och uppträdande.

I dag får violinisten mera huvudvärk av datorn och e-posten. Att hålla nätsidan uppdaterad, att organisera konserter i Finland och utomlands, att koordinera konserter utanför arbetstid och att söka understöd till egna projekt tar enligt Heikkilä för mycket tid från det som är viktigast, att spela och göra annat vettigt.

– Jag har många idéer och planer på gång samtidigt, allt från skivinspelningar till konsertserier. Ibland känns det som jag drunknade i en inspirationsvåg. Då blir jag trött på min egen innovation. Att genomföra något är alltid en lång och krävande process. Jag har numera lärt mig att ta det litet lugnare emellanåt.

I Köpenhamn, där Kreeta-Julia studerar som bäst, har hon återupptagit sin gamla kära hobby, ritt.

– Det är fint att vara ett par timmar i veckan ute i naturen. Samarbetet med andra musiker och den respons en själfull och stärkande musikupplevelse ger åhöraren bidrar med energi under arbetsammare perioder.

Rum för högklassigt

Kreeta-Julia Heikkilä har uppträtt några gånger i Borgå på eget initiativ. Om musiklivet i vår stad säger hon att Avantis Sommarmusik visserligen ger Borgå en plats på musikkartan men att det finns utrymme för högklassig musik också under andra årstider.

– Förhoppningsvis blir Konstfabriken ett bra alternativ i det här fallet. Det betyder ändå en systematisk och professionell organisation som lockar artister och orkestrar att ge konserter som fyller salarna. Det behöver inte alltid betyda en miljonsatsning. Knappast hittar publiken till konserter om de ordnas sporadiskt och här och där. Det behövs konsertserier t.ex. under vissa veckodagar månatligen eller per vecka så folk vänjer sig vid att reservera platser i tid.

Superb lärare

Kreeta-Julia känner inte till hur dagens musikklassundervisning fungerar. Själv kunde hon i alla fall inte ha fått en bättre utbildning i grundskolan.

– Vår lärare Yrjö Länsirinne komponerade själv musikaler för oss, han tog oss på körresa till Ungern, som samtidigt inbegrep timundervisning i ungerska under ett års tid. I skolan blomstrade band- och orkesterverksamheten. Länsirinne undervisade eleverna egenhändigt i cello- och gitarrspel. Jag uppskattar verkligen vad han gjorde för oss!

Kreeta-Julia Heikkilä betonar att all slags musikalisk verksamhet är viktig för barnets utveckling och hoppas att det i Borgå finns en utmanande orkester- och körverksamhet som kräver ett långsiktigt arbete och höga målsättningar. Hennes eget motto är: "Gör varje dag något svårt eller utmanande".

Till hennes musikfavoriter i dag hör bl.a. Coldplay, Keane, Scandinavian Music Group, Alanis Morrisette, Tjajkovskijs Svansjön och baletten Nötknäpparen, Wagners operor, Mahlers symfonier och filmmusik. Allt finns nedladdat på hennes Iphone.

– Jag hittade nyss Dietrich Fischer-Dieskauns tolkningar av Strauss lieder och är fullständigt såld på dem! En stor och påverkande klassisk musik där jag känner hur musiken och den universella energin möts har av något orsak tilltalat mig på senaste tid.

Framtidsplaner

Kreeta-Julia Heikkilä har bott i Köpenhamn sedan januari. Hennes prövotid vid Danska Radions Kammarorkester som andra konsertmästare slutar i november. Då vet hon om hon får en ordinarie tjänst.

Jag har lysande kolleger i orkestern med sin höga standard men längtar ibland efter ett program för symfoniorkester.

Kreeta-Julia kommer antagligen ännu att göra nordiska provspelningar för att få en plats som första konsertmästare vid en symfoni- eller operaorkester.
Anpassningen i Danmark har gått snabbt. Hon spelar förutom i en egen orkester också i en internationell pianotrio, i Athelas Sinfonietta, en ensemble för modern musik, och i kammarmusikensemblen DiamantEnsemble.

– Dessutom hoppas jag ha krafter nog att organisera egna projekt och konserter i Finland. Det är inte omöjligt att jag flyttar tillbaka igen. Men för tillfället njuter jag av en i Finland sällsynt internationell livsstil. Eget hus, barn, häst och hund känns lockande litet längre fram, då när livet satt sig i sina gängor.

Konsert i Konstfabriken
I Avantisalen tisdagen den 17.9. kl. 19.
Violinsolist Kreeta-Julia Heikkilä & Se ensemblen.
Program: Bela Bartóks Andra violinkonsert, Manuel de Fallas El amor Brujo, Sergei Prokofievs Romeo & Julia-svit.
Kreeta-Julia Heikkilä från Borgå studerade pianospel i Borgå och violin i Helsingfors.
Blev musikmagister vid Royal College of Music i London 2012.
Bor och spelar vid Danska Radions Kammarorkester i Köpenhamn.