Enkät: Hur läste du ÖN under strejken?

Skriv ut
ÖSTNYLAND. Poststrejken är i Nyland över för denna gång. Nu vill vi gärna veta hur du läste tidningen Östnyland under postens strejk, delta gärna i vår enkla enkät!