Annonsera

Denna sida är föråldrad. Besök ostnyland.fi

Annonsera
Östnyland är mer än bara papperstidningen. Östnyland finns i flera olika kanaler för att tillgodose olika läsares behov av nyheter. Östnyland finns på Internet, på mobilen, som e-tidning och på pekplatta! Genom att kombinera de olika kanalerna kan annonsören försäkra sig om att nå Östnylands intressanta målgrupp på ett för annonsören optimalt sätt.