Kontaktuppgifter

Utgivare: KSF Media Ab
Ansvarig redaktör (digitalt innehåll): Susanna Ilmoni

Borgå:
Postadress: Östnyland, PB 200, 060101 Borgå, Finland
Besöksadress: Linnankoskigatan 28, 06100 Borgå
Kundservice: 020 7569 656, måndag–fredag: kl. 8-16

Lovisa:
Postadress: PB 58, 07901 Lovisa, Finland
Besöksadress: Sibeliusgatan 10, 07900 Lovisa
Kundservice: 019 557 341, måndag–fredag: kl. 9-15

Redaktionen: 020 7569 622, redaktion@ostnyland.fi, fornamn.efternamn@ksfmedia.fi
Fax  019 534 82 44
Insändare:  debatt@ostnyland.fi