Kasper Nyberg, Clara Lindqvist,Kim Orama och Anna-Karin Brunberg.

Många lärare vill byta bransch

SIBBO. En färsk undersökning påvisar att var fjärde lärare funderar på att byta yrkesbransch. Det här varken överraskar, eller oroar fyra erfarna Sibbolärare.

I en undersökning gjord av Jyväskylä universitet har var fjärde lärare övervägt att byta bransch och lämna skolvärlden. I undersökningen framkommer också att en av sex lärare är redo att byta bransch om de bara fick chansen.Resultaten av undersökningen överraskar inte Sibbolärarna Kasper Nyberg, Anna-Karin Brunberg, Clara Lindqvist och Kim Orama.

– Första dagen på "Peffan" visste man redan att många av de studerande aldrig skulle jobba som lärare, säger Nyberg.

De fyra lärarna konstaterar att många väljer lärarutbildningen för att den är bra och faktiskt kan vara till nytta i många fall. Lärarutbildningen ses också som ett väldigt tryggt val. Som lärare behöver man inte bekymra sig över att bli arbetslös ifall man vill återvända till skolvärlden efter att ha provat vingarna i någon annan bransch.

– Det finns alltid lärarjobb i Nyland, säger Lindqvist och säger att det är en enorm trygghet som lärare.

I undersökningen nämns det specifikt att många lärare vill byta yrke för att de upplever att de inte får tillräcklig guidning i början av sin yrkeskarriär. Det här påstår ändå Sibbolärarna att är mycket individuellt och poängterar att orienteringen även hänger på eget initiativ.

– Jag fick mycket stöd av både rektorn och resten av kollegiet. Men det är upp till en själv att våga be om hjälp, säger Orama som är relativt ny som lärare.

De fyra lärarna säger att det absolut jobbigaste som de inte var förberedda på som nyutexaminerade, var kontakten med föräldrarna. Föräldrar har höga krav på skolan nu för tiden och det kan vara tungt att handskas med det.

– Att stå som nyutexaminerad 25-åring framför en grupp äldre föräldrar med dömande blickar kan vara rätt skrämmande, säger Orama.

Samtliga säger att det viktigt att stå upp för sig själv och intyga föräldrarna om att lärarna är proffs med utbildning. Men lite mer redo skulle man gärna få vara som färsk lärare.

– Det skulle vara bra ifall man redan under studietiden skulle få erfarenhet av föräldramöten, påpekar Brunberg.

Lärarutbildning på svenska finns endast i Vasa för tillfället och innebär att de flesta lärarstuderandena är från de trakterna. Det är brist på behöriga lärare i Nyland, så vid rekrytering är det inte hård konkurrens om platserna.

Sibbolärarna tycker trots det att det inte är nödvändigt med en lärarutbildning i Nyland.

– Det är hälsosamt för oss nylänningar att åka till Österbotten! säger Brunberg.

Att skilja på jobb och fritid är ofta en utmaning för nya lärare. De vill prestera bra och sitter plötsligt långt in i småtimmarna och planerar lektioner. Det leder till att många blir utbrända redan i början av sin yrkeskarriär.

– Ju äldre jag blir desto lättare har jag för att avgränsa jobbet från fritiden, säger Lindqvist.

– Jag kan egentligen bara koppla bort jobbet helt under det sommaren, säger Brunberg och säger att det är svårt att hitta en balans.

Dessutom innebär det människonära yrket en hel del problemlösningar och hantering av människor som kan vara påfrestande. Sibbolärarna säger att läraryrket ibland snuddar lite på gränsen till socialarbetare.

I början av lärarkarriären upplever dessutom många lärare att det var viktigt att vara omtyckt. Men med lite erfarenhet i bagaget tycker de fyra lärarna att det inte är det man ska sträva efter som lärare.

– Det viktigaste är att man är rättvis och får respekt av eleverna. Då blir man samtidigt ofta omtyckt, säger Brunberg.

Alla fyra är överens om att man måste ha en empatisk läggning som lärare.

– Man måste kunna sätta sig i elevens position och förstå hur de upplever olika situationer, säger Nyberg.

De säger att det är viktigt att se eleverna och deras styrkor för att kunna uppmuntra dem och förstärka elevernas självkänsla.

De fyra lärarna verkar uppenbart trivas med sina yrken och kan inte för tillfället se sig själva i någon annan bransch.

– Jag brinner för det här yrket! säger Nyberg och tillägger att det är ett fantastiskt privilegium att dessutom alltid ha lov samtidigt som sina barn.

– Kontakten med eleverna och deras föräldrar är det bästa och mest givande i yrket, även om det är det klart svåraste i början av karriären, säger Brunberg.

– Barns idéer är så fräscha och nya så man undviker att själv bli inrutad. De lär en lika mycket som man lär dem, säger Lindqvist.

De tycker inte att resultatet av undersökningen är oroväckande på något vis. För hur vanligt är det egentligen att människor nu för tiden jobbar på ett och samma ställe i mer än 30 år?

– Människor i andra branscher byter ofta jobb. Varför skulle läraryrket vara annorlunda? undrar Nyberg.

Å andra sidan ser Brunberg heller inget fel i att jobba på ett och samma ställe i 25 år ifall man trivs.

– Jag tycker inte man ska byta bara för bytandes skull, kommenterar hon.