Obehandlad mjölk kräver bland annat god hygien i ladugården för att minska hälsoriskerna. Arkivbild: Lauri Asanti

Gårdarna väntas få sälja mera obehandlad mjölk

En bråkdel av finländarna dricker obehandlad mjölk, men intresset ökar. Småningom torde mjölkgårdarna få sälja ännu mera av drycken.

2 500 liter per år och inte mera. Den mängden obehandlad mjölk får mjölkgårdarna sälja i dag direkt till konsumenterna utan att vara en godkänd produktionsanläggning. Men Jord- och skogsbruksministeriet har för avsikt att slopa begränsningen. Målet är att komma till beslut före sommaren.
Såväl konsumenter som mjölkproducenter har efterlyst mera obehandlad mjölk. Det handlar om såväl det ökade intresset för närproducerat som det faktum att en del mjölkdrickare mår dåligt av den mejeriprocessade mjölken. Jord- och skogsbruksministeriet tog i frågan för tre år sedan och därefter har Livsmedelssäkerhetsverket Evira kartlagt de biologiska riskerna i den obehandlade mjölken.
Enligt ministeriets planer ska gårdar som säljer över 2 500 liter obehandlad mjölk per år direkt till konsumenterna, i fortsättningen endast behöva lämna in en anmälan om en livsmedelslokal till livsmedelsövervakningen. En övre försäljningsgräns finns inte i förslaget. Mindre försäljning än detta behövs ingen anmälan för.
− Ett enklare system är ett svar på konsumenternas önskemål och ingår också i regeringens politik som har målet att öka andelen ekologiska och närproducerade livsmedel, sade jord- och skogsbruksminister Jari Koskinen på hösten om planerna.


Minimera hälsorisker
Samtidigt som tillståndsförfarandet luckras upp läggs det vikt vid hanteringen av hälsoriskerna i och med att finländarna, i motsats till folk i de flesta andra EU-länder, dricker den obehandlade mjölken som sådan utan värmebehandling. Dessutom dricks den här i alla åldrar, även av sådana som räknas höras till riskgruppen.
Evira och Institutet för hälsa och välfärd (THL) rekommenderar att små barn, äldre personer, gravida och personer med en allvarlig primärsjukdom inte dricker obehandlad mjölk.
Hälsoriskerna finns främst i EHEC-, Listeria monocytogenes-, salmonella- och campylobakterierna som alla konstaterats hos produktionsdjur, människor och ladugårdsmiljöer i Finland. Eftersom dessa kan förorsaka allvarliga sjukdomar gäller det att minimera riskerna att få bakterierna i mjölken.
För mjölkgårdarna är det av största vikt att bland annat följa upp hälsan hos boskapsdjuren, separera mjölkproduktionen och livsmedelslokalen från varandra, förvara den obehandlade mjölken tillräckligt svalt, bestämma en försäljningstid samt se till att köparen får skriftlig produktinformation om mjölken.
Hygienkraven torde höja priset på den obehandlade mjölken, men i gengäld ska detta öka konsumenternas förtroende för mjölkgården.


Kylkedjan viktig
Även köparen ska vara omsorgsfull och inte slarva med mjölken. Köper man mjölken i egna flaskor och kannor ska man se till att de är rena. Därefter gäller det att få mjölken hem så fort som möjligt; kylkedjan ska inte brytas på vägen mellan gården och kylskåpet.
Enligt finsk lagstiftning måste temperaturen vid transporten hålla sig under sex plusgrader. Evira och THL påminner om en tumregel för mjölk: Två timmar i rumstemperatur är inte alls bra för mjölken, skadliga fenomen börjar förskämma den.
Jord- och skogsbruksministeriet har nyligen fått in en lång rad utlåtanden om planerna på att ändra förordningen om obehandlad mjölk. Största delen av dessa anser det nödvändigt att öka tillgängligheten men en del ogillar detta och hänvisar till hälsoriskerna.
Under våren väntas det klarna om ministeriet håller fast vid sitt ursprungliga ändringsförslag eller om utlåtandena påverkar det i någon riktning.