Äldrerådet vill ha time out med servicesedel

BORGÅ. Äldrerådet protesterar mot stadens snabba tidtabell vad gäller servicesedlarna. Tanken är att fatta beslut om servicesedlarna på social- och hälsovårdsnämndens möte ikväll.

– Det råder en förvånansvärd brådska i fråga om att ta i bruk sedlarna, säger rådet i ett utlåtande till Borgå stads social- och hälsovårdsnämnd.

Rådet vill att nämnden skjuter på behandlingen av ärendet så att äldrerådet hinner behandla frågan.

Rådet påpekar att praxis bör vara att ärenden som berör de äldre också ska beredas i äldrerådet.

Äldrerådet ser klara brister i beredningen i fråga om sedlarna.

– Kundens rättigheter är dåligt utredda, men även andra brister finns, säger man i uttalandet och kräver att ett nytt beslutsunderlag tas fram.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Du hittar läsa kvällens mötesärende här.