K. Hartwall säger upp sjutton

SIBBO. Sjutton personer inom Sibboföretagen K. Hartwall och Sipoon Monitoimi Oy  får gå med omedelbar verkan. Hela produktionspersonalen blir eventuellt permitterad på högst 90 dagar.

I ett pressmeddelande på onsdagen konstaterade koncernchef J.T. Bergqvist att personalen informerats om saken samma dag. Samarbetsförhandlingarna avslutades den 17 januari. Förhandlingarna gällde dem som arbetar inom produktion och produktionens stödfunktioner inom de båda bolagen i Finland.
Förhandlingarna berörde totalt 120 anställda och i ett skede talades det om att till och med 35 personer sägs upp. Det finns bland annat en plan på att omorganisera produktionen och dess stödfunktioner.
Bakgrunden är att efterfrågan på vissa av de produkter som tillverkas i Finland minskat. Åtgången på bolagets produkter är också svår att förutsäga.
Bolaget vill standardisera processerna i Finland. På detta sätt kan man få större flexibilitet och synergierna på fabriksområdet i Sibbo kan utnyttjas på ett effektivare sätt.
Bolaget vill också nå långsiktiga kostnadsinbesparingar.
K. Hartwall tillverkar bland annat lastbärare, burar och rullpallar för främst dagligvaruhandeln. En stor del går på export.