Mera färg ger en renare stad

BORGÅ. Hur skapar man en levande stad, håller transformatorstationerna rena och ordnar sommarjobb åt unga? Ett samarbete mellan Borgå Konstskola och Borgå Energi slår tre flugor i en smäll.

I korsningen av Krutkällaregatan och Andersbergsgatan målar två flickor en transformatorstation i tyngande sommarhetta. Men det är inte frågan om vandalism, snarare tvärtom. 

Samarbetet mellan Borgå Konstskola och Borgå Energi började för fem år sedan då elever från konstskolan dekorerade elskåp i Gamla stan. Nu har samarbetet tagits ett steg längre och blivit ett sommarjobb för Norma Lauritsalo, 17 och Siri Haapanen, 15. Båda studerar formgivning vid Borgå Konstskola.

– Vi har djurtema på alla skåpen, det här föreställer en fågelbur, säger Haapanen.

Mot en mintgrön bakgrund tar fåglar i alla regnbågens färger form.

Fågelburen är det fjärde den fjärde kuben som Haapanen och Lauritsalo tar sig an. Under tre veckors tid har flickorna hunnit med ett akvarium, en skog och en nattlig stad. Ännu en av de flera meter höga och breda stationerna ska dekoreras.

– Det är vår egen design från början till slut, säger Lauritsalo och höjer penseln för att trolla fram en grå dörr i fågelburen.

Flickornas jobb gynnar inte bara dem själva, utan hela staden. Åtminstone på färggrannhets– och livlighetsskala.

– Det kunde finnas mer konst på gatorna i Borgå, säger Haapanen.

En sorts samtidskonst

Leena Stolzmann som är föreståndare för Borgå Konstskola är inne på samma linje.

– Små överraskningar i närmiljön är alltid välkomna. Människor värdesätter sådant, säger Stolzmann.

Projektet tycks gynna alla inblandade. Konstskolan får positiv publicitet, säger Stolzmann, många är nyfikna och tackar för ett värdefullt komplement till stadsbilden. Det är bra för konstskolans image.

– De målade transformatorstationerna är en sorts samtidskonst, de finns där människorna är, säger Stolzmann.

Gatukonst är ett omdebatterat ämne, och ibland är det enbart lagen som drar skiljelinjen mellan konst och klotter. Därför är samarbetet med Borgå Energi unikt – ett helt lagligt sätt att sätta sprätt på färgskalan i stadsbilden.

– Det här känns rätt och bra, säger Stolzmann.

Vill stödja unga

Idén om att låta de unga konstnärerna dekorera transformatorstationerna mynnade ur ett problem – klotter.

– Det klottras så mycket, vi ville hitta en lösning på problemet, säger Magnus Nylander som är verkställande direktör på Borgå Elnät Ab som är dotterbolag till Borgå Energi.

Och den kreativa idén har fungerat bra. Elskåpen, som tidigare målats, klottras inte ned på samma sätt som förr. När stationerna målats om i sin ursprungliga färg har de varit täckta av graffiti och taggar redan efter några veckor.

– På konstverk har man inte mage att klottra, säger Nylander.

Att unga, i synnerhet minderåriga, kan ha svårigheter att få sommarjobb är ingen nyhet.

– Vi vill stödja unga.  De får erfarenhet av arbetslivet och tjänar dessutom en slant, säger Nylander.

Nylander berömmer Haapanen och Lauritsalo för det kreativa jobbet som de klarat med glans.

Nästan klart

Tillbaka på Andersbergsgatan är den fantastiska fågelburen näst intill färdig. Siri Haapanen går till andra sidan av det kubformade konstverket för att blanda en skvätt färg, medan Norma Lauritsalo drar de sista penseldragen på fågelburens dörr.

Snart är arbetsdagen slut, men i morgon bär det av mot nya stationer tidigt på morgonen. Redan klockan åtta ska målarfärger vara kånkade från skolan med cykel, och nästa konstverk kan börja ta form. Trots långa dagar tycks det kreativa jobbet bidra till att hålla energin på topp.

– Det här är ett trevligt sommarjobb, säger Lauritsalo.