Kari Hällström granskar utredningar. Foto: Kristoffer Åberg

Snart avgör staten stora soptippskriget

BORGÅ. En sak är klar. Gamla soptippen kallad Mätäjärvi måste saneras. Men vem ska betala? Inte vi, säger kyrkliga samfälligheten, som äger platsen. Vi är med bara delvis, kommenterar Borgå.

Nu ska Närings-, trafik- och miljöcentralen bestämma vem som ska öppna plånboken för att samhälligheten anhängiggjort frågan. Både församlingarna och staden anlitar toppjurister, men ingen vet hur det slutligen går. Beslutet torde komma inom en snar framtid.
Samfälligheten blev ägare till den gamla avstjälpningsplatsen 1981 i samband med ett markbyte. På den tiden brydde man inte sig så mycket om miljöfrågor.
I mitten av 2000-talet ansåg dåvarande miljöcentralen att det är samfällighetens sak att sanera soptippen. Det återstår att se vad efterträdaren NTM-centralen har för åsikt.
Att sanera Mätäjärvi kostar mellan drygt 2 och 15 miljoner euro, allt beroende på hur grundligt arbetet görs. Vill man komma billigt undan går platsen inte i framtiden att använda för exempelvis boende.
Samfälligheten vill gärna sälja området och hoppas att staden både sanerar och köper. Detta torde vara önsketänkande.

Läs mera om saken i Borgåbladet på tisdagen.