Vi påtalar fiskproblemet men inget händer, i stället ökar fabrikerna och processerna, säger Erik Oljemark, förman för Svartbäck fiskelag. Arkivbild: Kristoffer Åberg

Fiskelaget vill inte få sin fisk insugen

BORGÅ. Ett bra fiskevatten har med åren blivit allt sämre. Tonvis med fisk sugs årligen in i kylvattenintaget till industrierna i Sköldvik.

Svartbäck fiskelag ogillar att Regionförvaltningsverket i södra Finland nyligen godkände justeringen av villkoren i miljötillstånden för fyra av Borealis Polymers produktionsenheter och Ashland Finlands polyesterfabrik. Därför har fiskelaget besvärat sig om tillstånden hos Vasa förvaltningsdomstol.

– Vi borde fortfarande ha bra fiskevatten här men det kommer så lite fisk numera. Vi märker tydligt att fiskmängderna minskar hela tiden. Då vi säljer våra fiskelov, cirka 80 per år, brukar folk säga att det inte kommer fisk men att de köper av gammal vana, säger Erik Oljemark, förman för Svartbäck fiskelag som har 1 500 hektar fiskevatten fram till gränsen mot Sibbo.
En hel del fisk slukas av kylvattenintaget för industrierna i Sköldvik. Fisken sugs inte in i produktionsprocessen utan fastnar i god tid före det i ett filter som regelbundet måste tömmas. Fiskelaget hänvisar till en rapport från 2007 som visar att 122 058 kilo fisk fastnade det året.
– Eftersom det mesta är fiskyngel och småfisk är 122 ton fisk förskräckligt mycket och oroväckande, säger Oljemark.


Dåliga isar
Fiskelaget påpekar också att det uppvärmda kylvattnet ställer till med problem då det leds tillbaka ut i fjärden. Vinterfisket försvåras då isen blir svag och ojämn. Enligt Oljemark har kylvattenströmmen blivit allt kraftigare, vilket har märkts tydligt i vinter.
– Isen hade frusit till femton centimeter fram till Kalvö, men under den milda perioden efter nyår öppnade sig halva Svartbäcksfjärden. Vanligtvis öppnas den utifrån, men nu var den öppen på insidan, säger Oljemark och nämner att isen ytterom Kalvö nu är starkare än inne på fjärden.


Mera ersättning?
Borealis ska enligt sina miljötillstånd årligen betala fiskerimyndigheten en fiskerihushållningsavgift på 8 000 euro per år för att kompensera skadorna. Ersättningen har betalats ut i flera år och sedan 2003 har den hållits vid 8 000 euro. Men fiskelaget framhåller att förlusten av fisk är mycket mera värd än detta, ersättningen borde bli större.
Fiskelaget är mån om att det fortsättningsvis planteras ut fiskyngel för att kompensera den fisk som sväljs av vattenintaget. Men frågan är om åtgärden är tillräcklig.
Oljemark konstaterar att de utplanterade ynglen inom några dagar antagligen sugs bort från fjärden då de råkar simma förbi kylvattenintaget.
– Det torde finnas möjlighet att begränsa insuget på något sätt, säger Oljemark men tvivlar på att något görs.


Svårt, säger Borealis
Något hopp om bättre tider kan Anna-Maija Leino, miljöansvarig på Borealis i Sköldvik, inte ge fiskelaget. Bolaget har för tillfället inga planer på att göra insugningen mera fiskvänlig.
– Det är väldigt svårt. Frågan har nog diskuterats men inga snabba resultat kan nås. Det krävs stora projekt. Vi har hört om olika möjligheter men vet inte hur de skulle fungera här. Visst skulle det vara fint om man kunde göra något åt saken, men det är oklart vad som är möjligt, säger Leino.
Hon hänvisar till att Borealis kontaktat andra industrier om deras kylvattenintag, men konstaterar att alla har individuella lösningar. Vattenintagen är byggda på olika sätt och vattenområdena är mycket olika. Det Borealis vet om andra anläggningar verkar vara svårt att tillämpa invid Svartbäcksfjärden.
Det är Neste Oil som har miljötillståndet för att få ta in kylvatten till Sköldvikindustrierna medan Borealis är det företag som i praktiken sköter havsvattenpumpen.
I fjol var den insugna fiskmängden under 100 ton, utan att Borealis gjort något speciellt åt saken. Någon förklaring till minskningen har Leino inte, och hon kommenterar inte Bbl:s undran om det kan bero på att det simmar färre fiskar i fjärden än tidigare.