Barnvakter bjuds snart ut i Borgå

Två flugor slås i en smäll. Den organiserade barnvaktstjänsten bidrar med både hjälp och möjlighet till inkomster. 

BORGÅ. Det är idel glada miner inom MLL Nya Borgå, lokalföreningen inom Mannerheims barnskyddsförbund. Trägen har vunnit. Det fjärde försöket att få i gång en tjänst med tillfälliga utbildade barnvakter lyckades då stadsfullmäktige under onsdagens budgetmöte godkände ett bidrag till föreningen.

– Tidigare har inte tillräckligt många sett hur viktigt det är med barnvakter. Men nu har de märkt att familjerna behöver hjälp och att små saker kan vara till stor nytta, säger Outi Lankia, ordförande för lokalföreningen.

– Det är många som frågat oss om vi har barnvakter att erbjuda.

Barnvaktsförmedlingen inleds för Borgås del nästa år och organiseras av anställda vid Mannerheims barnskyddsförbunds nyländska distrikt. Sibbo har varit med i förmedlingen redan en längre tid, vilket innebär att familjerna kan få barnvakter även från Sibbo om barnvakterna i Borgå inte räcker till eller inte kan komma.

Lankia nämner att arbetsgivare också kan utnyttja barnvaktsförmedlingen och skaffa en trygg barnvakt åt anställda som har sjuka barn hemma. Och kanske socialen kunde använda sig av möjligheten om det skulle behövas en tillfällig barnvakt i någon familj som har ont om pengar.

Utbildning ordnas

Tack vare ett bidrag på tjugo cent per invånare – vilket för Borgå stads del handlar om knappt 10 000 euro – kan lokalföreningen bekosta barnvaktsutbildningen och -förmedlingen. 

Den delvis tvåspråkiga barnavårdskursen kommer inom kort till Borgå och då får de blivande tillfälliga barnvakterna under 60 timmar bekanta sig med barns matvanor, uppfostringsfrågor, vård av sjuka barn och diverse problemlösning. Den som redan har utbildat sig i en lämplig bransch klarar sig med mindre; för exempelvis hälsovårdsstuderande räcker det därför att delta i introduktionskvällen.

Outi Lankia hoppas få 20–30 blivande barnvakter till den första utbildningen. Det målet verkar inte omöjligt att nå eftersom föreningen redan tidigare fått förfrågningar av intresserade ungdomar.

Såväl ung som gammal

– Men barnvakterna kan också vara äldre, det här passar även exempelvis aktiva pensionärer. Och visst skulle det vara fint att få unga män med. Precis alla intresserade är välkomna: Män, kvinnor, unga, gamla, finskspråkiga och svenskspråkiga, säger Lankia.

Lokalföreningen har engagerat pensionärer redan tidigare som byamormor eller byafarfar. De brukar pyssla, leka och läsa med barnen på familjekaféet som ordnas i ungdomsgården Zentra varje torsdag klockan 10–12. En av dessa frivilliga är Marja Akkanen som konstaterar att hon är med eftersom det är mycket givande att vara tillsammans med barnen.

Enligt Akkanen finns det även bland byamormödrarna intresse för att bli barnvakt. För hennes egen del lyckas det ändå inte, hon är fullt sysselsatt med sju barnbarn i tre olika familjer.

Inom lokalföreningen finns också tankar på att starta en familjefadderverksamhet. Det är en slags väntjänst där frivilliga kan hälsa på för exempelvis pratstunder, göra något tillsammans eller hjälpa till med små vardagssysslor. Sociala problem är inget kriterium för fadderverksamheten. En ensamstående förälder eller en familj där den ena föräldern är mycket på resande fot kanske gärna tar emot en familjefadder för att få sällskap.