Barn räddades ur brunn

SIBBO. – Mamman agerade verkligt bra, det var avgörande. Och hela kedjan mellan henne, nödcentralen och oss fungerade mycket bra. Det räddade barnets liv, säger brandförman Jari Korhonen om måndagseftermiddagens räddningsoperation i Sibbo.

Barnet, som ännu inte går i skola, hade lekt på gården och på något sätt lyckats flytta undan locket till en stor betongbrunn. I den vevan föll barnet ned i brunnen, slog huvudet men hölls vid medvetande. Det fanns närmare tre meter vatten i brunnen.
Mamman hörde barnets rop på hjälp och kom snabbt till undsättning. Fram till barnet nådde hon inte med sina händer eftersom det var närmare två meter mellan dem. Då rusade mamman efter en lång käpp som hon sänkte ned och barnet kunde ta fast i. Hon lugnade barnet medan hon väntade på att räddningsverket skulle hinna till undsättning.
Mamman var hela tiden i telefonkontakt med nödcentralen som i sin tur såg till att hon höll sig lugn och hade koll på läget i brunnen.
Öppningen till brunnen var så liten att brandkåren inte kunde sänka ned en stege. Den snabbaste lösningen var då att skicka en av brandmännen ned i brunnen med huvudet före medan kollegerna höll i honom. Då brunnsdykaren fått tag i barnet drog de övriga brandmännen upp dem.
Barnet hade fått ett sår i pannan och var nedkylt efter närmare en halv timme i det kalla brunnsvattnet.