Nya planer för trafikfälla vid ån

BORGÅ. Korsningen mellan Ågatan och Alexandersgatan har varit en källa till problem sedan trafikregleringarna då Mannerheimgatans bro reparerades. Ännu kör bilar dagligen fel i korsningen.

 

På måndagen satt Bbl-redaktören på JL Runebergs fördäck och talade med besättningen på fartyget. Mitt i allt rullade en stor pickup med en trailer med en stor båt fram längs Ågatan mot Alexandersgatan söderifrån. Lugnt och stilla tog sig bilisten in i korsningen och svängde västerut över bron.
Den svängen var tillåten ännu innan Mannerheimgatans bro reparerades. I samband med renoveringen av den bron, och då all trafik över ån i praktiken skulle ledas över Alexandersgatans bro så ändrades trafiken i korsningen. Efter broreparationen höll man kvar de reglerna.
Det betyder att kommer man norrifrån längs Ågatan så får man bara svänga till höger över bron. Söderifrån får man inte alls köra in i korsningen.
Den här bilisten gjorde ett klart fel. En stund senare kom en bil till rullande mot Alexandersgatan. Den bilisten insåg att han inte kunde ta sig vidare och gjorde en u-sväng runt stoppgrinden på gatan.
Strax efter det här kom en bilist norrifrån längs Ågatan och körde glatt tvärs över korsningen.
– Det här ser vi varje dag när vi ligger här vid kajen, sade en av besättningsmännen på JL Runeberg.
– Kunde man inte ta tillbaka de gamla körreglerna i korsningen, sade en annan. Vill man bromsa trafiken på Ågatan så kan man ju bara ha litet kortare gröna perioder i trafikljusen. Då väljer nog folk andra vägar, funderar en annan. Det finns ju färdiga trafikljus där. Det är bara att koppla in dem.
De som har hand om stadens trafikplanering har nog börjat fundera en gång till på hur trafiken i korsningen skall arrangeras. En tanke är att ta bort bussarna från Ågatan och leda busstrafiken via Biskopsgatan till Alexandersgatan.
– Vi har fått ganska mycket klagomål från folk som bor längs Ågatan och inte gillar busstrafiken längs Ågatan, säger Risto Lindblad. Samtidigt måste vi vara medvetna om att korsningen mellan Biskopsgatan och Alexandersgatan är ganska trång, så det kan bli en del problem för bussarna där.
Hur som helst har man börjat fundera på att ändra trafiken i korsningen vid Ågatan och Alexandersgatan.
– Det var meningen att vi skulle se hur den här varianten fungerar, säger han. Vi ser att det har blivit en del problem och funderar igen på en ändring.
Det är mycket möjligt att man ändrar trafikregleringen så att man igen får vända upp mot bron när man kommer söderifrån.
– Vi måste ändå vänta och se hur det blir med stadsplanen för Ågatan och östra åstranden, säger han.
Enligt kommissarie Risto Purastie vid polisen i Borgå har korsningen inte varit speciellt olyckdrabbad efter att folk väl lärde sig vilka regler som gällde för korsningen under arbetet med Mannerheimgatans bro.
Han är medveten om att folk kör fel i korsningen och säger att polisen nog tar tag i händelserna om de finns där då något händer. Men det händer inte så många felkörningar då polisen övervakar korsningen, säger Purastie.
Vill man veta hur folk kör i korsningen så blir det väl antingen att ta till kameraövervakning eller att sätta en polis i shorts, sandaler och rutig skjorta att sitta ett par timmar i korsningen.
Men än så länge får bilisterna lov att söka sig andra vägar ut på bron eller söderut längs Ågatan. Alternativ finns. Som bilist kan man inte heller påstå att man inte har sett att man inte får köra in i korsningen söderifrån. Före korsningen står ett stort gulrödrandigt plank med en vägskylt som upplyser om att det blir förbjuden körritning efter planket.