Uppsägning fall för tingsrätten

LOVISA. Tvisten mellan Lovisa stad och stadens tidigare näringslivsansvariga Tiina Keskimäki går till tingsrätten i augusti eller september. 

 

Det är fråga om ett civilmål där Keskimäki stämt staden för olaglig uppsägning och kräver två års lön i skadestånd. Staden förnekar olagligheten. Keskimäki har också bett polisen utreda uppsägningen.
Läs mera om fallet i Borgåbladets eller Östra Nylands pappers- och e-tidningar på torsdag.