Invandrare startade händelsekalender

En utlänning som flyttar till Borgå ska inte längre känna sig vilsen i staden. Informationstörstande invandrare öppnade en elektronisk händelsekalender.

– Då jag kom till Finland kunde jag inte så bra finska eller svenska och jag hade inga vänner här. Det var svårt att hitta information om vart man kan gå, vad man kan göra eller något för invandrare. Jag var hela dagen på internet, men det var omöjligt att hitta någonting, säger Janina Zarembinski som bott i Borgå sedan nio månader tillbaka.

Hon och hennes studiekompisar i kursen Svenska för invandrare på Borgå folkakademi nöjde sig inte med att sucka över bristen på information utan beslöt starta den elektroniska kalendern ForCal. De vill greppa hela det utbud som står till buds.

– Vi har blivit hemmastadda i Borgå, vi älskar staden och vi vill vara med om det som händer här, säger Manuela Vaculisteanu från Rumänien.

Det här passar bra in i folkakademins filosofi. Rektor Henrika Nordin framhåller att invandrarna inte bara ska integreras utan också inkluderas i samhället. Skolan vill sporra till att aktivt påverka sin egen situation.

Studerandena vill genom kalendern, som hittas på adressen www.forcal.akan.fi, erbjuda en portal där all information om olika händelser och tillställningar som på något sätt berör invandrare är samlad. Än så länge kan olika aktörer och organisationer meddela om sina aktiviteter med e-post till adressen invandrare@akan.fi, men längre fram kan de kanske uppdatera kalendern själva genom att registrera sig.

Portalen ForCal är inte bara information utan också en mötesplats och ett diskussionsforum för olika aktuella frågor. Längre fram ska där också öppnas ett bildgalleri.

Hla Han från Burma räknar med att kalendern är till stor nytta för invandrarna och tror att den kan växa till sig och samla information även från andra orter än Borgå.

Huvudspråket på kalendern är engelska eftersom det är ett språk flera invandrare kan åtminstone i någon mån då de flyttar till Finland. Men alla andra språk är också välkomna på webbplatsen; det ska vara möjligt att informera till exempel på det språk som en aktuell tillställning kommer att gå på.

Linjeledaren John Whitesmith räknar med att ForCal förändras med tiden, den ska ständigt utvecklas för att verkligen fylla det behov av information invandrarna i regionen har. En tanke som kastats fram är ett samarbete med någon annan aktör, exempelvis händelsekalendern Evenemax.

– Den här tjänsten är mycket efterlängtad. Alla tillställningar som ordnas i staden är avsedda för alla, säger Sirkka Valta, chef för invandrartjänsterna på Borgå stad, och uppmanarna invandrarna att också aktivt följa med tidningarna för att se vad som är på gång.

– Ungdomar söker främst information på internet då de inte kan språket. När de sedan lär sig finska eller svenska kan de också börja söka det från tidningarna, konstaterar Henrika Nordin.