Kaj Bärlund skeptisk till nybygge vid stadshuset

BORGÅ. Ett profilbygge för förvaltningen på en mycket central tomt. Stadsstyrelsens ordförande ogillar kombinationen och vill att Borgå ser över ämbetshusplanerna.

 

Närmare 30 miljoner euro kan det planerade ämbetshuset bakom stadshuset komma att kosta. I praktiken blir totalkostnaderna mindre eftersom staden i så fall koncentrerar de i dag utspridda tjänstemännen till ett ställe. Inte mer än 22–30 stadsanställda i jobbar i husen på stadshustomten, men enligt planerna skulle de bli 300 i framtiden.
Nettokostnaderna är svåra att beräkna. Stadsplaneringschef Eero Löytönen konstaterar att stadens anställda i nybygget skulle jobba på färre kvadratmeter än tidigare, och utgångspunkten med att samla dem till en byggnad är att göra deras arbete effektivare. Detta ska spara pengar på sikt.
– Nettoinverkan påverkas också av om vi kan sälja de gamla byggnaderna och till vilket pris, säger Löytönen.
Planeringen av stadshustomten med ett nybygge i glas och trä i fyra våningar bakom stadshuset, har nu kommit så långt att det finns ett utkast för allmänheten att ta ställning till. Utkastet till detaljplaneändring finns till påseende fram till den 30 mars.
"Inte i tidens anda"
Eero Löytönen tror att det kan ta ungefär ett år innan det slutliga detaljplaneförslaget kan presenteras för beslutsfattarna. Därmed blir det en sak för det nyvalda stadsfullmäktige att ta ställning till. Detaljplanen betyder inte att nybygget verkligen ska förverkligas, men den ger möjlighet till det.
Det planerade ämbetshusbygget är resultatet av en arkitekttävling staden ordnade 2008–09. Men efter det har det varit rätt så tyst om byggplanerna.
Nu tar stadsstyrelsens ordförande Kaj Bärlund (SDP) tjuren vid hornen och undrar hur Borgå riktigt vill ha det.
– Jag tycker personligen att sådana här stora förvaltningshus inte mera är i tidens anda. Kanske vi borde smaka på saken en gång till och fundera på hur vi vill utnyttja en av de centralaste tomterna i stan. Jag har ännu inte diskuterat med andra, men redan innan jag återvände till kommunalpolitiken funderade jag på det här, säger Bärlund.
– Man har jobbat enligt ett visst koncept, men det är kanske inte så gångbart längre. Vi borde fundera på alternativen och eventuellt nya lösningar.
Bärlund undrar om nybygget verkligen har de synergieffekter för stadsförvaltningen som det talats om. Och så gäller det att fundera på ekonomin för byggprojektet. Därtill vet man ju inte vad statens eventuella kommunreform kommer att ha för konsekvenser för Borgå.
"Fundera en gång till"
Han undrar om ämbetshuset kanske borde byggas på ett annat ställe om det verkligen behövs. Ett profilbygge för förvaltningen är kanske inte det som borde placeras på den enda obyggda platsen i Borgås absoluta centrum. Möjligheterna att utveckla centrum på annat sätt borde ses över.
– Vi kan inte vara speciellt stolta över torgmiljön i Borgå och över hur den utvecklats, säger Bärlund.
Han vill inte stoppa tjänstemännens arbete med att ändra detaljplanen. De ska få fortsätta med det helt enligt de beslut som fattats tidigare. Men då planförslaget är klart borde stadsstyrelsen och stadsfullmäktige fundera på frågan en gång till.
Till en del har stadsstyrelsen redan agerat. Ämbetshusplanerna förutsätter att det gamla trähuset vid Biskopsgatan 15 (som varit tomt i flera år på grund av dålig inneluft) flyttas någon annanstans, möjligen till järnvägsstationen där det skulle passa in. För en dryg månad sedan var stadsstyrelsen redo att bevara och flytta huset till en ny plats.
Men enligt Kaj Bärlund hade det beslutet om husflyttning inget att göra med det nya ämbetshuset. Trähuset måste ändå flyttas för att det ska undvika förfall och fås i förnuftigt bruk.