Lokalförsäkring + Tapiola = sant

Tapiola och Lokalförsäkring har enats om att fusioneras. Den nya finansgruppen blir den största skadeförsäkraren i Finland.

Det nya bolaget inleder sin verksamhet i början av 2013. Lokalförsäkrings nuvarande vd Erkki Moisander blir koncernchef för det nya bolaget.
Tapiolagruppens nuvarande chefdirektör Asmo Kalpalas värv tar som planerat slut i slutet av året och Kalpala går i pension i juni 2013.
Bolagen uppger att fusionen i sig inte ger upphov till några personalnedskärningar.(FNB)