Språkbadskrisen fick en lösning

BORGÅ. Nu borde arbetsfreden vara tryggad, säger utbildningsdirektören efter att krisen i en språkbadsklass behandlats på ett extra föräldramöte.

Strax före jul berättade Borgåbladet om problemen i en språkbadsklass i Albert Edelfeltin koulu. Många av föräldrarna var upprörda över lärarvikarien som de ansåg använda metoder som skadar barnen, och ville få bort henne. Läraren ville hålla ordning och reda men gick till överdrift. Många barn ville inte längre gå till skolan och fick också olika symptom, exempelvis sömnproblem.
Föräldrarna har också varit missnöjda med undervisningen.
På måndagskvällen samlades parterna till ett föräldramöte där även utbildningsdirektör Jari Kettunen deltog. Han talar om en bra diskussion där man gick genom höstens händelser.
– Den nuvarande läraren meddelade att hennes förutsättningar för att kunna fortsätta jobba med klassen är dålig då hon förlorat föräldrarnas förtroende. Hon önskade att hon i stället kunde få ett annat jobb. På onsdag börjar en ny lärare som var på plats på mötet för att bekanta sig med föräldrarna och berätta hur klassen ska jobba, berättar Kettunen.
Den gamla läraren kommer att omplaceras. Kettunen framhåller att någon uppsägning inte är aktuell; några grunder för en uppsägning har inte kommit fram i de utredningar som gjorts om fallet. Han påminner också om att det är skolan och inte föräldrarna som väljer lärare.


"Rektorn var snabb"
Föräldrarna har kritiserat rektorn för att inte ha rett ut problemet tillräckligt snabbt. Men den kritiken håller Kettunen inte med om:
– I det här fallet har skolan fungerat mycket snabbt. Rektorn kan inte klandras, han har agerat på rätt sätt och även mycket snabbare än instruktionen kräver. Efter att han en kväll fått höra om problemen tog han genast följande morgon itu med dem. Han var också med på höstens sedvanliga föräldramöte där läraren gick genom sina arbetsmetoder, säger Kettunen.
Enligt honom hade publiciteten ingen andel i att det aktuella fallet löstes; staden agerade enligt sin handlingsmodell.
Eftersom Bbl skrivit om förtroendekrisen diskuterades även medias makt och roll under måndagens föräldramöte. Enligt Kettunen finns det också barn och föräldrar som inte upplevt några problem och är nöjda med läraren, och för dem var det upprörande att läsa om kritiken mot läraren.


Spelregler finns
Kettunen säger att staden har klara spelregler för hur skolorna ska agera om föräldrarna är missnöjda med en lärare. I första hand ska föräldrarna diskutera med läraren, men om de inte kommer någonvart ska de ta kontakt med rektorn. Rektorn ska hålla ett utvecklingssamtal med läraren och vid behov utreda frågan på ett gemensamt möte med föräldrarna.
– Oftast brukar det räcka till med att rektorn som förman utreder fallet. Då brukar det klarna om det finns behov för arbetshandledning eller om det helt enkelt handlar om något missförstånd. Det är alltid bra att ta reda på om det verkligen förhåller sig så som barnet sagt. Om det inte löser sig på skolnivå hamnar fallet småningom på mitt bord, säger Kettunen.
Han konstaterar att problem kan uppstå i vilken skola som helst, var som helst i landet. Men det är sällan han fått utreda dylikt, och större disciplinära åtgärder är väldigt sällsynta i Borgå. Han vill framhålla att staden har duktiga lärare som gör ett ytterst gott jobb, och hänvisar till att vårdnadshavarna nyligen gav det finska skolväsendet goda 8,5 i vitsord.

 

Föräldrarna drar en lättnadens suck
De föräldrar som slog larm om lärarproblemet i Albert Edelfeltin koulus språkbad är nu väldigt glada.
– Den nya läraren verkar duktig och motiverad. Vi har alla skäl att tro att barnen kommer att bemötas med respekt och att läroplanen härefter följs.
De föräldrar Bbl talar med efter måndagens föräldramöte är alla av samma åsikt.
– Vi är oerhört lättade. Hela höstterminen har varit en pina, säger en mamma som hoppas att alla parter lärt sig någonting. Problem får inte nonchaleras, i synnerhet inte när det gäller små barn.
En annan förälder hoppas att skolans ledning härefter ser till att lärarna trivs.
– Många goda lärare har sökt sig bort från skolan. I en bra skola mår också lärarna bra.
– När Borgåbladet skrev om problemen tyckte en del familjer att det var fel att föra saken till media och att man borde ha rett upp allting själva. Det försökte vi ju, men lyckades inte. Nu har problemet fixats och det är ju huvudsaken. Visst måste man också kunna skriva om den här sortens frågor. När barn mår dåligt får den första frågan inte vara om publicitet eventuellt förstör en skolas rykte, framhåller en förälder.

 

Brist på språkbadslärare
Den rådande bristen på behöriga språkbadslärare bekymrar utbildningsdirektör Jari Kettunen. Visst finns det utbud på såväl svensk- som finskspråkiga lärare, men för att klara av språkbadsundervisningen krävs det mera av läraren än det vanliga.
Borgå har de senaste åren förlorat rätt många behöriga språkbadslärare, och Kettunen undrar om pressen på dem helt enkelt blivit för stor. Enligt honom finns inte orsaken i Borgå stad, skolväsendet eller rektorn – lärarna har sporrats med extra planeringsresurser och högre lön för sitt specialkunnande.
Bildningsväsendet ska närmare utreda orsakerna till varför språkbadslärarna slutat. Det ska vara till hjälp för att hålla kvar de nuvarande behöriga språkbadslärarna.
– Det skulle vara tråkigt att förlora fler goda lärare, säger Jari Kettunen.
Språkbadslärarnas situation ingår i den större utredning som staden småningom gör i och med att det nuvarande språkbadsprogrammet går ut i slutet av detta år.