Drägsby vattenkraft vann tvist om fiskväg

BORGÅ. Ett misstag som kränkte enskilds rätt. Det säger Högsta förvaltningsdomstolen om miljötillståndsverkets krav på att Drägsby vattenkraft Ab måste bygga en fiskväg vid sitt kraftverk i Tjusterby fors.

HFD säger inte nej till fiskvägen, men kräver att fiskerimyndigheten först måste undersöka fiskbeståndet i Svartsån för att se om det alls är befogat att bygga den. Och om fiskvägen därefter byggs behöver Drägsby vattenkraft inte stå för hela kalaset utan bara en femtedel. Resten av pengarna ska staten skaffa fram.

HFD:s beslut innebär att kraftverket kan tas i bruk igen.

Kraftverksföretagaren Fredrik Pressler är lättad och säger att beslutet var det enda rätta. Han har inte motsatt sig fiskvägen men nog att kraftverksbolaget bekostar den. Han har framhållit att fiskvägen är på statens ansvar eftersom det var staten som stängde fiskens vandringsväg med regleringsdammen som byggdes i forsen i slutet av 1960-talet.

Pressler är arg för den tretton år långa pina av både tillstånds- och domstolsprocesser han och bolaget utsattes för. Han överväger att kräva ersättningar.