Billigare biljetter för pendlare

BORGÅ. Nu ska allt fler av de tusentals Borgåbor som pendlar till jobbet i huvudstadsregionen, lockas använda buss, metro, spårvagn eller lokaltåg.

De följande tre åren blir det billigare för Borgåborna att anlita kollektivtrafiken i huvudstadsregionen. Tack vare ett försök mellan Borgå stad och Helsingforsregionens trafik (HRT) får Borgåborna åren 2012–15 köpa resekort till samma pris som invånarna i Helsingfors. Parterna ska snart skriva under ett samarbetsavtal.

Det här är något som många pendlande Borgåbor efterlyst, samtidigt som miljömedvetenheten ökar trycket på att utveckla kollektivtrafiken och göra den attraktivare.

Det är svårt att säga exakt hur mycket billigare resandet blir för enskilda pendlare med olika behov, eftersom resekortet kan laddas med perioder som sträcker sig från 14 dagar upp till 366 dagar. Det blir relativt sett billigare att ladda kortet med maximiantal dagar. Dessutom är priset olika för olika kort, det finns skilda för resor i antingen Helsingfors, Vanda eller Esbo/Grankulla. Därtill finns det möjlighet att ladda kortet för regionresor mellan dessa städer.

Samarbetsavtalet gäller enbart vuxenkort, eftersom det är meningen att sporra folk som regelbundet åker till huvudstadsregionen, att nyttja kollektivtrafiken.

Så här kan priset för resekortet se ut för den som reser enbart i Helsingfors: 14 dagar kostar 22,80 euro, 30 dagar 43,60 euro, 60 dagar 82,60 euro och 366 dagar 480,40 euro.

Men dessa priser gäller bara detta år eftersom prisräknaren på HRT:s webbsajt hsl.fi än så länge inte går in på år 2012. Prishöjningen för resekorten blir ändå inte stor, 30 dagar kommer att kosta 44 euro.

Det personliga resekortet kommer inte att kunna skaffas i Borgå utan bara på HRT:s serviceställen. I Helsingfors hittas serviceställen vid Järnvägstorgets och Östra centrums metrostation. Kortet måste också laddas i huvudstadsregionen, vilket lyckas bland annat på metrostationerna och i R-kioskerna.

Pendlarna åt motsatt håll, alltså från Helsingfors till Borgå, kan också dra nytta av försöket. De får seriebiljetten med 44 bussresor tjugo procent billigare än tidigare. Men i det här fallet är biljetten i kraft endast 60 dagar i taget mot normala ett år. Dessa biljetter kan skaffas från Matkahuolto.

5 200 Borgåbor pendlar i dag till huvudstadsregionen och merparten av dem kör då bil. I Helsingforsbussen sitter regelbundet omkring 400 Borgåbor. 

En del av bilisterna åker inte bil hela vägen utan parkerar exempelvis i östra Helsingfors för att åka vidare mot centrum med metron. Resekortet kanske lockar fler av dem att utnyttja denna möjlighet, eller kanske till och med att lämna bilen hemma helt och hållet. Resekortet gäller ju även dem som tar bussen från Borgå och kan behöva fortsatta förbindelser med kollektivtrafiken.

Omkring 6 000 pendlare – såväl bilister som buss- och tågpassagerare – från de sexton kranskommuner HRT har avtal med, använder i dag resekortet. 

Borgå stad har försiktigt räknat med att 150 Borgåbor skulle skaffa sig resekortet – alla pendlare har ju inte behov av kollektivtrafiken i Helsingfors. Här har Borgå jämfört med intresset för kortet i andra kranskommuner, bland annat Sibbo, som redan tidigare har avtal med HRT. 

Gratis är resekortsavtalet inte för Borgå, men tack vare att staten (Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland) stöder arrangemanget med 30 procent blir stadens andel omkring 35 000 euro. Och lite av sitt biljettstöd får staden senare tillbaka i och med att detta minskar på pendlarnas arbetsreseavdrag i beskattningen.

Men den planerade budgeten spricker förstås om resekortsköparna mitt i allt är 300 stycken, dubbelt fler.

– Om användarna blir fler måste vi vara beredda att öka budgetanslagen. Frågan är förstås vad vi ska göra om intresset ökar explosivt. Vårt mål är i alla fall att förbättra kollektivtrafikens popularitet och konkurrenskraft, konstaterar Kari Hällström, planeringschef i Borgå.