Kamratförbundet hyllade sina jubilarer

Kamratförbundet för Kuggomskolan r.f höll sitt årsmöte, traditionellt den andra söndagen i mars, med drygt fyrtio deltagare.

Föreningens ordförande hade insjuknat och det var Katarina Rosas som hälsade välkommen, berättade kort om Traditionscentrum Kuggom och fungerade senare som ordförande under mötesförhandlingarna.

De som hade gått i folkhögskolan för 50 och 60 år sedan uppvaktades med en blomma. Cale Andersson underhöll med sång och Martin Rosenstedt berättade och visade bilder från hans resor ute till havs.

Mötesfrågorna avklubbades i stort enligt styrelsens förslag. John Stenberg återvaldes till ordförande för Kamratförbundet. Två ordinarie medlemmar och en suppleant som var i tur att avgå ersattes nu med nya. Henrika Nordin och Thomas Antas valdes till nya styrelsemedlemmar och Mia Aitokari valdes i stället för avgående suppleanten Mikael Lindholm. Thomas Antas presenterade sig och sina tankar kring medlemskapet i styrelsen och  Kamratförbundets roll i samarbetet med Traditionscentrum Kuggom.

Ett stort tack till de avgående styrelsemedlemmarna Ebba Blomqvist och Roger Tillman för det arbete de gjort för Kamratförbundet. Tack även till talkogruppen som hade hand om arrangemangen för dagens fest.

Följ gärna med vad som händer på Kuggomåsen via www.kuggom.fi. Hemmet vid vägen lever vidare!

Katarina Rosas
Årsmötets ordförande