Livlig förening på landet

Andersböle-Veckoski ungdomsförening har haft sitt årsmöte och valt styrelse.

Den nya styrelsen ser ut som följer: Ordförande: Kristina Lönnfors, viceordförande: Tim Stjernberg, sekreterare: Hanna Lönnfors samt ledamöter: Mikaela Larsson, Katarina Hietamies, Gunn-Britt Bergholm, Sam Johansson. Kassör utanför styrelsen: Stina Stjernberg.

Vi har många olika verksamheter på gång. Den populära eftermiddagsträffen för daglediga fortsätter en gång per månad,med olika program bl.a. hälsa, kultur med mera.

Påsk och julmarknad är även återkommande evenemang.
Vi besöker även Fiskhuset och får info om grillad fisk.
På våren ordnas även ett familjejippo med brandkår, djur, lekar och annat.

Styrelsen deltar också i en "kvintetträff", där grannföreningarna samlas och diskuterar olika aktuella saker inom föreningarna.