Fick du ingen Östnyland?

Denna sida är föråldrad. Besök ostnyland.fi

Enligt avtal med Itella ska Östnyland vara utdelad senast kl. 6.30 (helgdagar och veckoslut kl. 7.30) om du bor inom morgondistributionsområdet. På övriga orter distribueras tidningen med dagsposten. Fick du ingen tidning? Här är instruktioner:

Vid störningar i distributionen - kontakta i första hand Itella:

Postens morgondistribution0200-127 127 Vard. kl. 6.30-16.00, lördagar kl. 7.00-12.00Uteblivna tidningar levereras ännu samma dag, förutsatt att anmälan gjorts före kl. 8.00 och på lördagar före kl. 10.00

Adresserad utdelning (dagsposten)0200-27 100 Vard. kl. 8.00-20.00, lördagar kl. 9.00-14.00

Östnylands kundservice
020 756 9650 Vard. kl. 8.00-16.00
pren@ostnyland.fi

Distributionschef Gösta Gustafsson:
029 080 1394
distribution@ksfmedia.fi
gosta.gustafsson@ksfmedia.fi