I väntan på festen. Paret Nils (Robert Enckell) och Jeanette (Åsa Nybo) planerar inför grillfesten. Foto: Stefan Bremer.

Fem på nya äventyr… och litet sex därtill

Teater förverkligad med den så kallade devisingmetoden har sina fördelar, i synnerhet när det handlar om en så naturalistisk pjäs som Teater Mars "Troja Mutanens hjärtbesvär" på Universumteatern i Rödbergen.

Troja Mutanens hjärtbesvär

✭✭✭✭ ✩

Teater Mars, Styrmansgatan 13.
Föreställningen är inspirerad av filmregissören Mike Leighs devising arbetsmetod.
Text och regi : Joakim Groth.
Skådespelare: Max Bremer, Robert Enckell, Niklas Häggblom, Nina Hukkinen och Åsa Nybo.
Premiär 30.10 kl 19.
Speltid: c. 2 t inkl. paus.
Visas till den 13.12.

Föreställningen om fem personer som möts under familjära former på en grillfest i Ingå med Max Bremer, Robert Enckell, Nina Hukkinen, Niklas Hägblom och Åsa Nybo i Joakim Groths dramaturgi och regi är en vardagsnära, humoristisk och sympatisk berättelse med sexuella undertoner om mänskligt beteende, med eller utan litet stärkande under västen.
Devising, som i det här fallet inspirerats av Mike Leighs filmer, är en metod där man tar sig med rumpan före upp i trädet: först skapas karaktärerna, sedan en på improvisation baserad berättelse och till sist regin.
Under arbetsprocessen har skådespelarna valt ut rollförebilderna ur bekantskapskretsen eller det förflutna. För pjäsens del innebär det en fusion mellan varje skådespelares personliga begåvningar och gruppens samlade kreativitet. Processen har sedan fortlöpt längs kända stigar, återvändsgränder och in i plötsliga överraskningar.
Som regissören understryker i programbladet är en viktig poäng att dialogerna på det här sättet kan få en absurt vardagsrealistisk kvalitet. En författare uppnår nämligen sällan så irrationella och överraskande repliker som en improviserande skådespelare.
Karaktärsdrivet
Bakom detta karaktärsdrivna experimenterande finns en tydlig båge, vars dramatiska konturer förstärks och till sist kreverar i en urladdning på grillfesten för fem hemma hos äkta paret Stig (Robert Enckell) och Jeanette (Åsa Nybo).
För det har vänskapen mellan massören Jeanette och ensamförsörjaren Troja Mutanen (Nina Hukkinen) introducerats för publiken. Samma gäller Trojas nya bekantskap Nils (Niklas Häggblom), han som stannat till för att hjälpa henne att få igång bilen hon tankat med diesel i stället för bensin. Det samma gäller Nils bror, ungdomsarbetaren Klaus (Max Bremer) som Jeanette försöker få ihop med Troja på den stundande festen, dit Troja överraskande nog tar med sig också Nils.
Behållning
En extra dimension ger kamerorna som projicerar skådespelarna live på en stor duk i fonden. Men det är de vardagliga men lika väl tillspetsade karaktärerna som ger pjäsen sin behållning.
Beskäftiga Jeanette, van att styra och ställa, har det egentligen litet väl enkelt förspänt med en sådan torrboll till ingenjörstyp som Robert Enckells festligt gravallvarliga heavymusikdiggande Nils.
Om Åsa Nybos karaktär vet var skåpet skall stå är Nina Hukkinens Troja Mutanen hennes motsats: snäll, välmenande och just så hjärtknipande osäker och sympatisk en ensam kvinna mitt i livet kan vara.
Max Bremers litet buffliga gestalt står i en klass för sig och kontrasteras utmärkt av Niklas Häggbloms arbetslösa servitörsgestalt -  en mumlande och hummade typ som med ständigt tillskrynklat ansikte blommar upp på grillfesten, där han med starka dryckers hjälp flyter ut i ordkaskader om engelsk fotboll.
I en ensemble med drivna, motiverade skådespelare svarar Robert Enckell och Niklas Häggblom för de stora skrattsalvorna och bra så. Personlig favorit är ändå Nina Hukkinen, som med stor lyhördhet och empati lyfter fram en människa som man känner för också efter att ridån gått ned.